<kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

       <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

           <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

               <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                   <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                       <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                           <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                               <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                   <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                       <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                           <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                               <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                   <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                       <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                           <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                               <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                                   <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                                       <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                                           <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                                               <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                                                   <kbd id='Xaqpk4fd9'></kbd><address id='Xaqpk4fd9'><style id='Xaqpk4fd9'></style></address><button id='Xaqpk4fd9'></button>

                                                                                     押大小口碑:男子花8万为母亲买合墓 墓园错将老人葬进他人墓穴

                                                                                     2019-05-14 08:50 深圳蝉联新闻网

                                                                                     (原标题:西安一墓园将逝者墓穴弄错 墓园提出再葬一次 家属要求赔偿费用)

                                                                                     西安一墓园将逝者墓穴弄错 墓园提出再葬一次 家属要求赔偿费用 (来源:)

                                                                                     西安王先生的父母在今年相继去世,其父母早在2013年在汉陵墓园花8万元购买了一块合墓,但墓园工作人员弄错墓穴位置,将王先生的母亲葬在了另一个墓穴。家属无法接受此事,要求赔偿墓穴费用36.9%,墓园则提出迁回正确墓穴。双方无法达成一致。